O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] Stypendia

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

» Daria - uzdolniona artystycznie lekarka
» Karolina - lekarka sportowców
» Marcin – komputerowy maniak
» Bartosz – lingwista dbający o środowisko
» Stypendia na rok szkolny 2018/2019
» Aleksandra – utalentowana portrecistka
» Amelia - utalentowana skrzypaczka
» Tomasz - matematyk z zacięciem sportowym
» Marcin - przyrodnik z duszą artysty
» Michał - wszechstronnie utalentowany uczeń
» Patryk - ekolog i przyrodnik
» Julita - przyszła lekarka o dobrym sercu
» Piotr - majsterkowicz z wysoką średnią
» Marta - zaangażowana z talentami
» Łukasz - ambitny klarnecista z fantazją
» Sylwia - humanistka o szerokich horyzontach
» Ewelina - humanistka z dziennikarskim zacięciem
» Arkadiusz – zdolny matematyk i saksofonista
» Marta - młody teolog
» Patrycja - zdolna i zawsze pomocna
» Kasia - zdolna sportsmenka
» Marta - młoda aktorka
» Joasia - przewodnicząca z biol-chemu
» Klaudia - pogodna fotografka
» Magda - utytułowana biegaczka przełajowa
» Kasia - ekolożka

Marta - zaangażowana z talentami

Opinia komisji stypendialnej:

Marta pochodzi z rodziny wielodzietnej. Gimnazjum ukończyła ze średnią 5,23. W liceum wybrała klasę o nachyleniu matematyczno-informatycznym. Wybór klasy jest konsekwentnym dążeniem do ukończenia studiów na wydziale architektury.

Uczennica pięknie maluje, rysuje, bierze systematyczny udział w konkursach plastycznych , w których zajmuje czołowe miejsca. Podczas gimnazjalnej edukacji wykazywała się plastycznymi uzdolnieniami przygotowując gazetki, dekoracje na uroczystości szkolne i pozaszkolne. Ozdabiała swoimi pracami ściany pracowni sztuki, prowadziła Kronikę Samorządu Uczniowskiego.

Marta pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, była Prezesem Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

Uczennica zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, pt. „Obraz bliski sercu” organizowanym przez ASP w Warszawie; zdobyła wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Straż Pożarna w Unii Europejskiej”.

Marta ciągle szuka potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności w wielu konkursach przedmiotowych, np. konkursie matematycznym „Jagiellończyk 2006”, „Eko-planeta”, konkursie kuratoryjnym z języka polskiego.

Uczennica jest gospodarzem klasy. Jest osobą koleżeńską, nie sprawia problemów wychowawczych, bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły. Bardzo chętnie pomaga słabszym kolegom w nauce, w organizowaniu spotkań klasowych. Jest to osoba, na której można zawsze polegać. Postawa Marty zasługuje na wyróżnienie.

Powrót do strony głównej FUNDACJI

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl