O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] Projekty

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla KobietOd kwietnia 2007 do lipca 2008 Fundacja NADZIEJA, we współpracy z konsorcjum pod przewodnictwem Krajowej Izby Gospodarczej, realizowała na terenie województwa mazowieckiego projekt szkoleniowo-doradczo-grantowy skierowany do kobiet pt. Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet.
Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do kobiet, które:
• ukończyły 30 rok życia,
• posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
• są zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej lub wyrażają wolę podniesienia swoich kwalifikacji.

__________________________________

Szkolenia:

W ramach projektu od kwietnia do października 2007 roku prowadzone były szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także ogólnie pojętej aktywizacji zawodowej kobiet.

Cykl szkoleń trwał 12 dni (dwa tygodnie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 16.30). Podzielony był na dwa zasadnicze bloki: „aktywizację” oraz „przedsiębiorczość”.

Szkolenia składały się z następujących modułów:

• Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
• Komunikacja interpersonalna
• Negocjacje
• Wizerunek kobiety biznesu
• Efektywne zarządzanie czasem

• ABC rejestrowania firmy
• Ubezpieczenia społeczne
• Kontakty z bankami i źródła finansowania
• Elementy prawa pracy i prawa cywilnego
• Marketing i elementy kształtowania wizerunku firmy
• Analiza rynku i techniki sprzedaży
• Biznes plan

Dotacje:

Po zakończeniu szkoleń uczestniczki mogły ubiegać się o dotację na założenie firmy w wysokości 11 500 zł.
Dofinansowanie otrzymało 30% uczestniczek projektu (w skali kraju) na podstawie indywidualnych biznes planów. Przy opracowywaniu biznesplanu Panie korzystały z pomocy doradców Fundacji.

Doradztwo dla nowopowstałych firm:

Beneficjentki, które otrzymały grant i założyły własną firmę mogły korzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie prowadzenia własnego mikroprzedsiębiorstwa w pierwszych trzech miesiącach działalności. Doradztwo obejmowało dziedziny takie jak księgowość, prawo, zasady funkcjonowania jednoosobowej firmy na rynku, marketing.

_____________________________________________________________________

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

_____________________________________________________________________

Powrót do strony głównej FUNDACJI

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl