•     21.11.2011
  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, które odbędzie się w Ostrołęce.

  Termin: 5-6 grudnia 2011 roku, godz. 9:00 – 15:15
  Miejsce: Urząd Miasta Ostrołęki, sala nr 9, ul. Plac Bema 1, Ostrołęka

  Na szkoleniu przyjrzymy się praktycznym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Zachęcamy do uczestnictwa osoby zainteresowane założeniem lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej oraz przedstawicieli instytucji wspierających inicjatywy ekonomii społecznej.

  Szkolenie poprowadzi Pan Janusz Sulczewski, wieloletni praktyk przedsiębiorczości społecznej, prezes Żarskiej Spółdzielni Socjalnej. Wprowadzi Państwa w „tajniki” spółdzielczości socjalnej, zarówno pod kątem obowiązujących przepisów, jak i sprawdzonych w praktyce rozwiązań.

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do 30 listopada 2011:
  - mailem na adres: info@fundacja-nadzieja.org.pl
  - faksem pod nr: 22 522 84 60

  Pobierz plik - Zaproszenie na szkolenie
  Pobierz plik - Formularz zgłoszeniowy


 •     02.11.2011
  Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionie ostrołęckim” organizowanym przez Fundację NADZIEJA we współpracy z Urzędem Miasta Ostrołęki.

  Seminarium odbędzie się 14 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki (ul. Plac Bema 1, Ostrołęka) w sali nr 9, w godz. 10:00 – 15:00.

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie:
  - mailem na adres: info@fundacja-nadzieja.org.pl
  - faksem pod nr 22 522 84 60

  Pobierz plik - Zaproszenie na seminarium
  Pobierz plik - Program seminarium
  Pobierz plik - Formularz zgłoszeniowy


 •     26.10.2011
  Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, które Fundacja NADZIEJA organizuje we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży.

  Termin: 15-16 listopada 2011 roku, godz. 9:00 – 15:15
  Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, sala konferencyjna nr 104

  Na szkoleniu przyjrzymy się praktycznym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.
  Zachęcamy do uczestnictwa osoby zainteresowane założeniem lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej oraz przedstawicieli instytucji wspierających inicjatywy ekonomii społecznej.

  Szkolenie poprowadzi Pan Janusz Sulczewski, wieloletni praktyk przedsiębiorczości społecznej, wiceprezes Żarskiej Spółdzielni Socjalnej. Wprowadzi Państwa w „tajniki” spółdzielczości socjalnej, zarówno pod kątem obowiązujących przepisów, jak i sprawdzonych w praktyce rozwiązań.

  Pobierz plik - Zaproszenie na szkolenie
  Pobierz plik - Formularz zgłoszeniowy


 •     03.10.2011
  Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionie łomżyńskim”, które Fundacja NADZIEJA organizuje we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży.

  Termin: 17 października 2011 r.
  Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łomży
  ul. Szosa Zambrowska 1/27 Sala konferencyjna nr 104
  godz. 10:00 – 15:00

  Tematyka:
  - znaczenie i możliwości ekonomii społecznej dla rozwoju społeczności lokalnych
  - budowanie partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej / współpraca samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych
  - formy przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielnie socjalne
  - warunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionie łomżyńskim / byłym woj. łomżyńskim

  Pragniemy, aby spotkanie to było nie tylko okazją do przekazania informacji nt. ekonomii społecznej, ale także okazją do wymiany poglądów z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów. Zachęcamy do udziału i czynnego uczestnictwa w spotkaniu!

  Pobierz plik - Zaproszenie na seminarium
  Pobierz plik - Program seminarium
  Pobierz plik - Formularz zgłoszeniowy


 •     22.08.2011
  Trwają prace nad publikacją poświęconą wybranym aspektom rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Artykuły do publikacji napiszą:
  - Jan Kabicz (Fundacja Nadzieja) – na temat znaczenia ekonomii społecznej w szerszym wymiarze;
  - Barbara Sadowska (Fundacja Barka) – na temat budowania partnerstw lokalnych;
  - Janusz Sulczewski (Żarska Spółdzielnia Socjalna) – na temat instrumentów wsparcia spółdzielczości
    socjalnej;
  - Magdalena Kostulska (UNDP) – na temat współpracy przedsiębiorczości społecznej z biznesem, w tym
    koncepcji aniołów ekonomii społecznej;
  - Ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej) – na temat wielowymiarowej działalności na polu
    rozwiązywania problemów społecznych.


 •     13.07.2011
  Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane ekonomią społeczną na bezpłatne doradztwo
  w dziedzinach, takich jak:
  - przedsiębiorczość społeczna / spółdzielczość socjalna
  - prawo
  - księgowość
  - marketing
  - biznes plan
  - pozyskiwanie klientów
  - trening umiejętności przedsiębiorczych
  - społeczna odpowiedzialność biznesu
  - budowa partnerstwa trójsektorowego / lokalnego na rzecz ES.

  Doradztwo może mieć formę indywidualną oraz grupową.
  Szczególnie serdecznie zapraszamy „grupy inicjatywne” myślące o założeniu spółdzielni socjalnej.


 •     21.06.2011
  20 czerwca odbył się panel ekspertów w dziedzinie ekonomii społecznej, w temacie „Warunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce a.d. 2011”.

  W dyskusji udział wzięli:
  Aneta Englot, Spółdzielnia Socjalna „KONAR” z Tarnobrzegu
  Magdalena Kostulska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
  Wojciech Pleciński, MPiPS, Departament Rynku Pracy
  Zofia Żuk, Łuksja Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo społeczne)
  Barbara Sadowska, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
  Jan Kabicz, Fundacja NADZIEJA
  Dorota Chomiak, Fundacja NADZIEJA

  Dyskusja skupiła się wokół dwóch zagadnień: budowy partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego
  na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy z biznesem.
  Wnioski z dyskusji posłużą do opracowania artykułów do publikacji.


 •     01.06.2011
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną do korzystania z bezpłatnych konsultacji w ramach punktu wsparcia ekonomii społecznej.


 •     16.05.2011
  Fundacja NADZIEJA rozpoczęła realizację projektu „Promocja możliwości ekonomii społecznej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2011 roku.


 • PROMOCJA MOŻLIWOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ
  Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
o projekcie  /  punkt wsparcia ekonomii społecznej  /  publikacje  /  aktualności projekt - TOMANET DESIGN