Publikacje Fundacji NADZIEJA poświęcone ekonomii społecznej:

"Ekonomia społeczna - wybrane aspekty rozwoju."

Publikacja zawiera teksty poruszające kilka zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości społecznej w Polsce, takich jak jej znaczenie w szerszym kontekście, budowę partnerstw lokalnych, wsparcie spółdzielczości socjalnej, współpracę przedsiębiorstw społecznych z biznesem oraz dobre praktyki.


- POBIERZ PLIK


- zbiór artykułów pt. „Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu” pod redakcją Tomasza
  Ochinowskiego

- broszura pt. „Przedsiębiorczość społeczna. Nowe spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych”
  w przystępny sposób przybliżająca tematykę ekonomii społecznej

pod redakcją:
dr. Tomasza Ochinowskiego
- POBIERZ PLIK
opracowanie:
Tomasz Gołąb
dr. Tomasz Ochinowski
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer


- POBIERZ PLIK

RECENZJE

- Opinia prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera, naukowego recenzenta badań nad efektywnością
              przedsiębiorstw społecznych
- Opinia dr. hab. Tadeusza Popławskiego

Publikacje można bezpłatnie odebrać w siedzibie Fundacji NADZIEJA przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie

Osoby, które zapoznały się z publikacjami bardzo prosimy o wyrażenie opinii związanej z lekturą.

- Opinia nt. publikacji


ARTYKUŁY
Autorskie teksty wchodzące w skład publikacji „Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu”

- „Ekonomia społeczna w Polsce AD 2010”, autor: Piotr Frączak

Artykuł wprowadzaj±cy w tematykę ekonomii społecznej oraz przedstawiaj±cy obecn± sytuację przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

- „Być dla ludzi i przetrwać na rynku. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, autor: Tomasz Ochinowski

Artykuł na temat czynników sukcesu i Ľródeł problemów przedsiębiorstw społecznych oparty m.in. o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

- „Możliwe obszary ekspansji podmiotów ekonomii społecznej – propozycje rekomendacji”, autor: Piotr Frączak

Artykuł prezentuje wnioski, które można sformułować w oparciu o prowadzone przez Fundację Nadzieja badania oraz trzydniowy panel ekspertów , a także o dane z innych badań oraz publikacji z dziedziny ekonomii społecznej.

- „Przedsiębiorczość społeczna w Polsce – doświadczenia pionierów”, autor: Mateusz Przywara

Artykuł na temat czynników sukcesu i źródeł problemów przedsiębiorstw społecznych oparty m.in. o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

- „Jak omijać rafy i wypływać na żeglowny szlak? Analiza doświadczeń badanych przedsiębiorstw społecznych”, autor: Ryszard Skrzypiec

Artykuł na temat czynników sukcesu i źródeł problemów przedsiębiorstw społecznych oparty m.in. o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

- Jak robią to inni? Praktyczne rady dla przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia na przykładzie szkockich doświadczeń”,autor: Olga Wojciechowska

Artykuł na temat możliwych form współpracy przedsiębiorstwa społecznego z sektorem biznesowym, a także innych form wsparcia ekonomii społecznej, na przykładzie Wielkiej Brytanii.

- „Z ziemi włoskiej, szwedzkiej, niemieckiej do Polski… O europejskich dobrych praktykach w sektorze ekonomii społecznej”, autor: Małgorzata Niemkiewicz

Artykuł na temat europejskich doświadczeń przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i dobrych praktyk, które można by zastosować na polskim gruncie.

- „Przedsiębiorczość społeczna szansą dla rejonów masowego bezrobocia”, autor: Jan Kabicz

Artykuł przedstawia znaczenie ekonomii społecznej w szerszym wymiarze – podkreśla jej rolę dla rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych współczesnego świata. Zawiera również ciekawe propozycje rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.  • PROMOCJA MOŻLIWOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ
    Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
o projekcie  /  punkt wsparcia ekonomii społecznej  /  publikacje  /  aktualności projekt - TOMANET DESIGN