Punkt wsparcia ekonomii społecznej ma charakter informacyjno-promocyjno-doradczy.

Jego zadaniem jest m.in. inicjowanie kontaktu z przedstawicielami instytucji, które powinny być zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości społecznej oraz ukazywanie im możliwości ekonomii społecznej i wielostronnych korzyści wynikających z zakładania przedsiębiorstw społecznych. Rolą punktu jest także diagnoza potrzeb podmiotów ekonomii społecznej, które wyrażą chęć współpracy.

W ramach punktu wsparcia ekonomii społecznej oferujemy bezpłatne doradztwo w następujących dziedzinach:

- przedsiębiorczość społeczna / spółdzielczość socjalna
- prawo
- księgowość
- marketing
- biznes plan
- pozyskiwanie klientów
- trening umiejętności przedsiębiorczych
- społeczna odpowiedzialność biznesu
- budowa partnerstwa trójsektorowego / lokalnego na rzecz ES

Z doradztwa skorzystać mogą:

- przedstawiciele organizacji pozarządowych
- przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych
- przedstawiciele administracji publicznej
- przedstawiciele biznesu
- lokalni liderzy oraz osoby zainteresowane ekonomią społeczną

Doradztwo specjalistyczne świadczone jest w formie stacjonarnej (w centrum Warszawy) oraz wyjazdowej
(m.in. w powiecie łomżyńskim i ostrołęckim).

Doradztwa udzielają doświadczeni praktycy przedsiębiorczości tradycyjnej oraz społecznej, z którymi Fundacja Nadzieja współpracuje od dłuższego czasu.

Promocja i informacja nt. ekonomii społecznej oraz diagnoza potrzeb przedsiębiorstw społecznych świadczone
są w formie osobistej, telefonicznej oraz mailowej.

Doradztwo prowadzone będzie także w formie wolontariatu przez przedstawicieli biznesu w zakresie np. marketingu, pozyskiwania klientów czy księgowości.


Zachęcamy do zgłaszania chęci wzięcia udziału w doradztwie:

- telefonicznie pod numerem: 22 522 84 30
- mailowo pod adresem: info@fundacja-nadzieja.org.pl

z podaniem interesującego Państwa zakresu doradztwa.

  • PROMOCJA MOŻLIWOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ
    Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
o projekcie  /  punkt wsparcia ekonomii społecznej  /  publikacje  /  aktualności projekt - TOMANET DESIGN