O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] WYDARZENIA

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

UWAGA!!! DARMOWE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE

Europejska Grupa Doradcza zaprasza do udziału w bezpłatnych, finansowanych ze środków UE szkoleniach zawodowych: Elektryk 1 kV, a następnie płatnych stażach.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 15-29 lat, ze wskazanych powiatów województwa mazowieckiego: grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski oraz m. ST. Warszawa.

Szkolenia odbędą się w Warszawie. Rozpoczęcie zajęć planowane jest w połowie lutego 2017r.
Uczestnicy:

- osoby w wieku 15-29 lat,

- z terenu województwa mazowieckiego: grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski oraz m. ST. Warszawa,

- w szczególności zapraszamy mężczyzn,

- osoby bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu (nauka stacjonarna) i szkoleniu,

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

- Formularz zgłoszeniowy,
- Oświadczenie uczestnika projektu,
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- Test badający motywację.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

- Bezpłatne szkolenia zawodowe,
- Materiały szkoleniowe,
- Wyżywienie w trakcie szkoleń,
- Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających,
- 3 miesięczny płatny staż (wynagrodzenie 997,40 zł,
- Pośrednictwo pracy 5 godz.

Harmonogram udziału w projekcie:

- Indywidualne doradztwo zawodowe,
- Spotkanie z doradcą,
- Szkolenie zawodowe,
- Grupowe poradnictwo zawodowe,
- Pośrednictwo pracy,
- Staże - uczestnicy projektu, którzy skorzystają z doradztwa i szkoleń otrzymają 3- miesięczne wsparcie w postacie płatnego stażu – 997,40 zł./m-c + późniejsze zatrudnienie.

Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.eurogrupa.pl, a także pod nr telefonu 62 767 89 09 wew.19

EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA

BIURO ZARZĄDU:

ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz,

NIP: 634-254-55-56

REGON: 278347805-00021

KRS: 0000229439

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 ZŁ

www.eurogrupa.pl | www.certyfikacja.com.pl | www.radynadzorcze.pl

Powrót do strony głównej FUNDACJI

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl